Nata Sabová

Nata Sabová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuzanina skrytá tvár (apríl 2011, Motýľ)
Ochrankyňa (október 2011, Motýľ)
Neodolateľné vábenie (október 2012, Motýľ)
Hry o lásku (august 2013, Koruna)
 
 
 
 
   Nata Sabová sa narodila 22. mája 1972. V súčasnej dobe žije v Smoleniciach, kde opatruje svojho zdravotne postihnutého syna, ale takmer tridsať rokov prežila v Pezinku (MŠ Vajanského, ZŠ Fándlyho, ĽŠU Eugena Suchoňa... vydala sa tam, narodili sa jej tam jej tri deti, všetko synovia...), preto sa srdcom bude navždy považovať aj za Pezinčanku, nielen za Smoleničanku.
Vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Modre a Vysokú pedagogickú školu v Nitre. Po škole pracovala ako učiteľka 1. stupňa na ZŠ Na bielenisku v Pezinku, popri materskej dovolenke viedla i divadelný krúžok v Centre voľného času v Pezinku, absolvovala kurz sprievodcu Pezinkom...
Má rada prírodu, staré zámky, hrady a zrúcaniny, starodávnu a folkovú hudbu, maľuje na drevo veselé farebné obrázky, rada pracuje s photoshopom, píše blogy... a, samozrejme, knihy.

Kontakt

info@vydavatelstvokoruna.sk
Vydavateľstvo KORUNA s.r.o.
Bauerova 3
040 23 Košice