Beata Štrauchová

Beata Štrauchová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sudoku lásky (február 2010, Slovenský spisovateľ)
Amnestia v nebi (január 2011, Slovenský spisovateľ)
Tiene vášne (október 2011, Slovenský spisovateľ)
Nevera na dva ťahy (september 2013, Koruna)
 
 
 
 
   Beata Štrauchová sa narodila 23. januára 1955 v Prešove. Po absolvovaní strednej školy v Prešove pokračovala v štúdiu na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Košice sa zároveň stali aj jej trvalým bydliskom. Je vydatá a má jednu dcéru.
Pracovala v štátnej správe i ako asesor v justícii. Momentálne je doma zo zdravotných dôvodov a venuje sa iba písaniu.

Kontakt

info@vydavatelstvokoruna.sk
Vydavateľstvo KORUNA s.r.o.
Bauerova 3
040 23 Košice